Tác giả: Dương Quốc Việt

Tổ TTTL Quảng Nam – Đà Nẵng

KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN

Tôi làm việc trong môi trường Khatoco được gần 7 năm. Bảy năm gắn bó với Khatoco để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu đậm.

Nhớ ngày đầu tôi được phân công phụ trách địa bàn Quảng Nam, lúc đó anh Hoán giám sát trực tiếp, anh Tiến, anh Vinh phụ trách thị trường Đà Nẵng. Tôi và anh Hải phụ trách địa bàn Quảng Nam. Địa bàn tôi phụ trách phía Bắc và các huyện vùng cao của Tỉnh. Mặc dù đường sá xa xôi nhưng anh em không ngại khó khăn bám sát thị trường.

Nhớ một lần tôi và anh Hoán đi mở mới thị trường các huyện vùng cao, vì dân cư thường phân bố từng cụm nên hai anh em đi làm và lạc đường đến A Lưới (Thừa Thiên Huế), khi tìm về lại Tây Giang đã hơn 9 giờ đêm, mặc dù 2 anh em bụng đói và lạnh nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên nét vui tươi.

Kỷ niệm trên cho tôi hiểu rằng, sống trong môi trường Khatoco những người đi trước luôn sống và làm việc hết mình. Chúng tôi những nhân viên mới vào cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt công việc cấp trên giao.

Thấm thoát mà 7 năm trôi qua, những kỷ niệm của ngày đầu vẫn còn nguyên vẹn, những suy nghĩ và ý thức về công việc vẫn luôn mãi bên tôi.

Dương Quốc Việt

Tổ TTTL Quảng Nam – Đà Nẵng

Comments are closed.