Đà điểu Khatoco khai trương cửa hàng tại 27 phương sài, Nha Trang

NGÀY 08/10/2016, ĐÀ ĐIẾU KHATOCO KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG TẠI 27 PHƯƠNG SÀI, NHA TRANG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN

+ Thưởng thức và cảm nhận vị ngon từ thịt đà điểu (08/10-11/10/2016).
+ Nhận quà tặng khi mua sản phẩm (08/10 /2015-18/10/2016).

Comments are closed.