THÔNG TIN MỚI

KHATOCO 15 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Khám phá ngay !

SỰ KIỆN – KHUYẾN MÃI MỚI

TẢI TÀI LIỆU

Báo cáo tài chính - thường niên năm 2015

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
  2. Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo tài chính - thường niên năm 2014

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
  2. Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo tài chính - thường niên năm 2013

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
  2. Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo tài chính - thường niên năm 2012

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
  2. Báo cáo thường niên năm 2012

Thông tư 17/2016/TT-NHNN

Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 19/2016/TT-NHNN

Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 13/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 45/2011/TT-NHNN

Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Hình ảnh hoạt động