Đà điểu Khatoco

Thực phẩm thịt đà điểu

ĐÀ ĐIẾU KHATOCO KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG TẠI 27 PHƯƠNG SÀI, NHA TRANG

NGÀY 08/10/2015, ĐÀ ĐIẾU KHATOCO KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG TẠI 27 PHƯƠNG SÀI, NHA TRANG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN:

+ Thưởng thức và cảm nhận vị ngon từ thịt đà điểu (08/10-11/10/2015).
+ Nhận quà tặng khi mua sản phẩm (08/10 /2015-18/10/2015).

Tin bài khác