Đà điểu Khatoco

Thực phẩm thịt đà điểu

Đà Điểu xào hạt điều

 

Người ta có cái thú mới là cưỡi đà điểu, được thử cảm giác mạnh khi cưỡi trên lưng đà điểu, được thỏa sức vui cười khi ngồi trên xe cho đà điểu kéo. Và cũng xuất hiện cái thú mới: thưởng thức ẩm thực từ thịt đà điểu