Đà điểu Khatoco

Cung cấp thực phẩm thịt đà điểu

Sản phẩm đà điểu cá sấu

Sản phẩm từ thịt đà điểu

Cánh đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Sườn đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Thịt fillet Đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Dạ dày đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Tim đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Thịt Fillet đà điểu tươi
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Gân chân đà điểu
Sản xuất: KHATOCO
Quy cách: Đóng gói 01 kg, hút chân không

Thịt cổ đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Thịt vụn đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Gân khác đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Thịt đùi Đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Trứng đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Ngón chân đà điểu
Sản xuất: Đà điểu Khatoco


Thịt đùi đà điểu tươi
Sản xuất: Đà điểu Khatoco